Algemene Voorwaarden

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie door Cihan Altun, handelend onder de naam: Altun Fotografie.

Bij het boeken van een fotoshoot of fotoreportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Altun Fotografie.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen

Gegevens Fotograaf

Website: www.altunfotografie.nl
Telefoon: +31 (0)6 15963720
Mail: info@altunfotografie.nl
Kvk: 72939869

Dupho

Altun Fotografie maakt gebruik van de algemene voorwaarden van Dupho. DuPho staat voor Dutch Photographers en is de beroepsorganisatie voor professionele fotografen. De voorwaarden kun je hier bekijken of downloaden.

Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze Algemene Voorwaarden van DuPho als eerste van toepassing. Bij het aangaan van een samenwerking met Altun Fotografie gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met het ondertekenen van een overeenkomst van Altun Fotografie geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

Aanvullend vindt u hieronder de aanvullende voorwaarden welke specifiek gelden voor de diensten van Altun Fotografie.

Offertes particulieren

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In de offerte staan het aantal uren omschreven . Bij de opdracht zijn de foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen.

De prijzen genoemd in offertes zijn 48 uur geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

Nadat is aangegeven dat men van de offerte gebruik wil maken en de offerte vervolgens getekend en geretourneerd is, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende datum en het afgesproken aantal uren definitief in de agenda gezet.

Wijzigingen in de offerte

Het aantal uren dat is overeengekomen kan binnen een maand na tekenen worden uitgebreid voor de prijzen die in de offerte vermeld staan, tenzij anders is overeengekomen. Het verminderen van de uren na de overeenkomst is niet mogelijk.

Toeslagen

Voor bijzondere data zoals feestdagen als kerst en oud en nieuw gelden tarieven met toeslagen.

Offertes bedrijven

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

De prijzen genoemd in offertes zijn veertien dagen geldig.

Alle genoemde prijzen in offertes voor bedrijven zijn exclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

Locaties

Voor portretfotografie, reclamefotografie of bedrijfsfotografie op locatie geldt dat men zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Altun Fotografie denkt uiteraard graag mee en kan vanuit haar expertise hier in adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer. Indien je in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken.

Levering fotomateriaal

Voor portretfotografie

De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen twee tot drie weken na de shoot datum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

Voor fotografie bedrijven

Alle bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen twee tot drie weken na de shoot datum geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

Voor bedrijven:

Foto’s mogen worden geplaatst met naamsvermelding na overleg. Voor bedrijven gelden aanvullend de voorwaarden van Dupho (voorheen de Fotografenfederatie), tenzij anders is overeengekomen.

Algemeen:

Foto’s mogen niet worden bewerkt of gecropped en dan online geplaatst. De aangeleverde foto’s mogen dat natuurlijk wel met naamsvermelding.

Publicatie door de Fotograaf

Foto’s uit de reportage mogen door Altun Fotografie gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, zoals portfolio op de website en mogen worden gebruikt voor deelname aan wedstrijden. Niet mogen publiceren van de beelden kost €250,- extra.

Auteursrecht foto’s

–       Het auteursrecht van de foto berust te allen tijde bij de Fotograaf.
–       Het is niet toegestaan foto’s van Fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen. De aangeleverde foto’s van het blog met watermerk mogen wel gedeeld worden met naamsvermelding.
–      Bij het leveren van de foto’s heeft de klant recht tot reproductie voor eigen (privé) gebruik.
–      Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven. Deze licentievoorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.
–      Het is niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de Fotograaf.
–      De klant geeft de Fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals: blog, portfolio, social media, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De factuur wordt dan verhoogd met 250,- Euro en de Fotograaf zal de foto’s dan niet gebruiken.
–     De klant mag foto’s voor privégebruik op Social Media plaatsen. Hierbij dient te allen tijde vermeld te worden : “Foto’s gemaakt door Altun Fotografie”, naast vermelding van de website: www.altunfotografie.nl

Eigendom Foto’s

Foto’s uit de reportage mogen door Altun Fotografie gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, zoals portfolio op de website en mogen worden gebruikt voor deelname aan wedstrijden. Niet mogen publiceren van de beelden kost €250,- extra.

Het is niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de Fotograaf. Zie hiervoor ook het kopje “auteursrecht foto’s”.

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een drietal maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de definitieve foto’s. Het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up!

Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

Producten bestellen

Fotoproducten worden pas na ontvangst van de betaling bij de leverancier besteld.

Levertijd van de producten verschilt per product en kun je (globaal) aanvragen bij de bestelling. Echter levert dit geen garantie.

Schade aan producten moet binnen 2 dagen na ontvangst kenbaar gemaakt worden. Hierna vervalt recht op een nieuw product. Bestelde producten kunnen niet worden geretourneerd. U kunt zich niet beroepen op het herroepingsrecht aangezien het om maatproducten gaat.

De Fotograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm welke is geoptimaliseerd voor een minimaal kleurverschil bij het drukken van fotoafdrukken. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren anders ervaart.

Fotograaf is niet aansprakelijk wanneer het eindproduct afwijkt van de kleurweergave op het beeldscherm van de klant

Men heeft bij afwijkende kleurweergave ten opzichte van zijn/haar eigen beeldscherm geen recht op een nieuw product, terugstorten van de betaling of een andere vergoeding.

Indien men zelf producten besteld van de door Fotograaf aangeleverde foto’s is de Fotograaf niet verantwoordelijk voor dit eindproduct.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum tenzij op de cadeaubon een andere datum wordt vermeld. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.

Wijze van betalen

Voor particulieren:

De factuur wordt uiterlijk twee weken voor de bruiloft verstuurd per mail. Het bedrag dient 5 werkdagen voor de huwelijksdag te zijn betaald.

Indien de opdracht na bevestiging wordt gewijzigd of geannuleerd (bijvoorbeeld in geval van ziekte of bijv. een sterfgeval binnen de familie) dan zal er als eerste naar een andere datum worden gekeken. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is, dan zal 35% van het afgesproken bedrag door de klant als compensatie van de vrijgehouden dag worden betaald. U doet bij boeken geen aanbetaling, maar uw boeking is na 48 uur bindend na het schriftelijk bevestigen van de offerte.

Voor bedrijven:

Betaling na ontvangst van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.

Technische problemen

Altun Fotografie zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met professionele apparatuur.

Altun Fotografie is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname.

Bij technische problemen is Fotograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

Extra kosten:

Parkeren

Als er betaald geparkeerd moet worden zal de Fotograaf deze kosten achteraf in rekening brengen.

Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de Fotograaf wordt u zsm op de hoogte gesteld en heeft u de volgende keuze:

1) Altun Fotografie stelt een andere Fotograaf voor indien mogelijk; het bestaande contract loopt gewoon verder.  Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend echter Altun Fotografie beschikt over een uitgebreid netwerk van fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

2) U heeft het recht het contract te ontbinden.

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de Fotograaf (door onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld ziekte) is de aansprakelijkheid van de Fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds voldane bedrag of het zoeken van vervanging indien gewenst.

Onmacht

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de Fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de Fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan Fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van een van de vervangende fotografen.

Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen na afgesproken shoot datum geschieden.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of een ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Klant kan Fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Privacy en persoonsgegevens

De Fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie afspraken, contract & persoonsgegevens wordt enkel gedeeld met een vervangende Fotograaf.

Indien klant een product besteld kan Fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door Fotograaf gemaakte foto’s door Fotograaf op de website bij portfolio of blog en/of reclame materiaal. Indien de klant dit wenst is het mogelijk dat Fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van de klant wordt gegoogled.

Disclaimer

Altun Fotografie is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Altun Fotografie geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Altun Fotografie en haar personeel.

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan Altun Fotografie het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen.

Meer weten? Neem

contact op!

Wil je meer informatie of vrijblijvend een offerte aanvragen? Dat kan! Vul het onderstaande formulier in en ik neem zo spoedig mogelijk contact met je op.
TELEFOON
+31 (0)6 15 96 37 20
MAIL
info@altunfotografie.nl

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial